• 50_Odd_Fellow.jpg
  Bliv medlem.

  af Odd Fellow Hvile

 • 14_OddFellowMatchsafe2.jpg
  Et historisk broderskab.

  Som værner om traditioner og familie.

 • 62_Oddfellow-key.jpg
  Lejeboliger i København

  Som medlem kan du ansøge de lejemål vi har til rådighed

Odd Fellow Hvile hjælper Odd Fellows og deres nærmeste familiemedlemmer med at få attraktive lejeboliger.

Københavnske brødre som i deres liv havde oplevet både 1848 og 1864 samledes i foråret 1884, under ledelse af broder Due, til forhandling om oprettelse af en forening, hvis formål skulle være at anskaffe gode boliger til ældre Odd Fellows og deres enker.

Allerede i 1878 stiftedes den første loge i Danmark – loge nr. 1 Danmark – og tiden for vore loger må siges at have været meget positiv, for i året 1884 kunne København tælle 8 broderloger samt den første Rebeccaloge nr. 1 Caroline Amalie. Læs mere.


Odd Fellows Udlejningsejendomme